728x90-3

ทุกวันนี้มีการพัฒนาไก่เชิงกันมากขึ้น ไก่ชนภาคใต้ เป็นไก่เชิงสุดยอดในสังเวียนไก่ชนทั่วไป นอกจากจะมีชั้นเชิงในการชนแล้วยังตีแม่น ต้องตีเจ็บตีชัก ทำให้คู่ต่อสู่ลงนอนฟุบ ชักดิ้นชักงอหรือ วิ่งหนีไปเลย อย่างไรก็ดี ชั้นเชิงฝีมือและความเก่งกาจในการต่อสู้ของไก่ชนนั้นเป็นลักษณะเฉพาะตัว ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องคัดเลือกเอาแต่เฉพาะพ่อแม่พันธุ์ที่มีฝีมือดี เตรียมความพร้อมและความสมบูรณ์ให้กับไก่มากที่สุด คนที่เพาะเลี้ยงไก่เชิงจึงขายได้ดีกว่าเพาะเลี้ยงไก่ไม่มีเชิง ทำให้ราคาสูงตามไปด้วย

แม่ไม้ของไก่เชิงโดยทั่วไปแล้วแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ดังนี้

ประเภทแรก ไก่เชิงชนสองคอ เรียกว่าเป็นไก่ที่ขี่อย่างเดียว ลักษณะเป็นไก่เดินเร็วกว่า เข้าไก่เร็ว เป็นไก่เชิงบนจัด เป็นไก่ที่ชอบเล่นคอ ตีคออ่อนจิกซ้ายขวาได้เหนียวแน่น ขี่ กด บด ขยี้ มุด มัด ชอบเอาอกทับไหล่คู่ต่อสู้ หัวกดไปที่กลางหลัง ไล่กดตั้งแต่หลัง คอ และหัวจึงดึงท้ายทอยตีและหลังคู่ต่อสู้ เพราะฉะนั้นคอจะต้องอ่อน คีบประคองคู่ต่อสู้เหนียวแน่น ค่อยๆ รูดจากโคนคอ กลางคอ หูนอกและหัว ข้อดีคือถ้าได้เชิงดีจะชนะไก่ได้ไว เจอคู่ต่อสู้เดินช้าจะได้เปรียบ ทำให้พิชิตเอาชนะได้เร็ว ข้อเสียคือไก่ชนปักษ์ใต้จะเตี้ยกว่าคู่ต่อสู้ ถ้าผสมเลือกให้ตัวสูงขึ้นก็ได้เปรียบคู่ต่อสู้มากขึ้น เพราะถ้ายิ่งสูงกว่าคู่ต่อสู้ด้วยแล้ว ยิ่งชนะไว

ประเภทที่สอง ไก่เชิงสองคอ สองปีก เป็นไก่เชิงที่มีเทคนิคสูงกว่าประเภทแรก เรียกว่าพัฒนาและฉลาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากเชิงชนสองคอ ไก่ชนิดนี้มีไหวพริบดี ลีลาแพรวพราว ข้อดีคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง เมื่อเกิดเพลี่ยงพล้ำเสียท่าคู่ต่อสู้จะสามารถเปลี่ยนแก้เชิงได้ใหม่ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะเปลี่ยนกระบวนท่าเชิงบนเป็นไก่เชิงล่างมุดล็อก มัดปีก ทำให้คู่ต่อสู้อ่อนกำลังเร็วขึ้น และมีโอกาสเผด็จศึกได้ในที่สุด ในกรณีที่เดินไม่ทันจะมุดหลบเข้าปีก ทำเชิงมัดรัดปีก หรือถ้าเสียเปรียบคู่ต่อสู้ สู้เชิงบน กอด กด ขี่จะสู้ไม่ได้ จะเดินไม่ทัน จะแก้ไขเล่นเชิงมัดรัดปีกเข้าสู้ พอคู่ต่อสู้อ่อนล้าจึงเล่นเชิงบน กอด กด ขี่ บดบี้ ขยี้ ตีเจ็บ โดยส่วนมากไก่เก่งจะมีเชิงสองคอ สองปีก ถ้าไม่เสียเปรียบรูปร่างมีโอกาสชนะ 80%

ประเภทที่สาม ไก่เชิงสองคอ สองปีก สองขา เป็นไก่เชิงสุดยอดที่บรรดาเซียนชื่นชอบ แต่บ้างก็ว่าเป็นไก่เชิงล้น คือมีเชิงมากไป มักจะชนได้สองคอ สองปีก สองขาเป็นหลัก มีหลายเชิงสามารถเปลี่ยนแก้เชิงได้ ข้อดีคือมีอาวุธหนักอยู่ที่แข้งและแรงดีด ทำให้คู่ต่อสู้ขาอ่อนและหมดแรง ถ้าเป็นรองหรือพบตัวเก่งจะแก้เชิงได้ดี แต่ข้อเสียคือถ้าเป็นต่อมักจะเล่นเชิงมากทำให้ยืดเยื้อ จะหมดแรงและหมดเชิง สุดท้ายอาจโดนเผด็จศึกเสียเอง จำเป็นต้องเป็นไก่เดินเร็วด้วย หากเดินช้า ความเก่งจะน้อยลง