728x90-3

 

การสร้างโรงเรือนที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการฟาร์มไก่ชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างเล้าไก่แนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเพาะเลี้ยง ไก่ชนภาคใต้ โดยเริ่มต้นจากกรงไก่สำหรับแยกเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ อาจจะสร้างเป็นกรงแบบเพิงหมาแหงนหรือเป็นห้องแถวยาวแยกไก่แม่พันธุ์แต่ละตัวออกจากกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการผสมและคัดแยกสายพันธุ์ พื้นคอกไก่อาจเป็นพื้นดินธรรมดา พื้นซีเมนต์หนา 3-5 เซนติเมตร หรือพื้นดินปนทราย รองด้วยวัสดุที่ป้องกันความชื้น แล้วแต่อยู่ใกล้แหล่งวัสดุอะไร อาจจะใช้แกลบ ขี้เลื่อยขี้กบ ฟางสับ เปลือกถั่ว พวกนี้เป็นวัสดุแห้งง่าย ไม่เป็นรา ป้องกันความชื้นจากละอองฝน มูลไก่ หรือน้ำกินที่หกลงพื้น พื้นแบบนี้จะไม่อัดแน่น หากเวลาผ่านไปนานๆ เริ่มมีการยุบตัวจะต้องเปลี่ยนวัสดุรองพื้นใหม่ทุก 3 เดือนและป้องกันการหมักหมมของเชื้อโรคด้วย

ในโรงเรือนของไก่ชนจะต้องทำความสะอาดได้ง่าย รอบบริเวณควรมีสนามกลางแจ้งปลูกหญ้าและพืชผักสวนครัวให้ไก่จิกกินเองเป็นการเสริมวิตามินและแร่ธาตุ ควรปลูกต้นไม้และไม้ผลที่แผ่กิ่งก้านให้ความร่มรื่นแต่ไม่ควรให้อยู่ใกล้โรงเรือนมากเกินไปจะทำให้ไก่ชนไม่เข้าคอกแต่ขึ้นไปนอนบนต้นไม้แทน ผลไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นก็เป็นอาหารเสริมให้ไก่จิกกินอีกด้วย ลานกว้างจะเป็นบริเวณให้ไก่ชนได้เดินออกกำลังกายไปพร้อมกับคุ้ยเขี่ยแมลงและสัตว์ตัวเล็กๆ ตามพื้นดินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีอารมณ์ดี อยู่อย่างมีความสุข คล้ายกับเลี้ยงไก่ไม่ได้ขังในกรง พ่อแม่พันธุ์จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ โดยเฉพาะพฤติกรรมการผสมพันธุ์และวางไข่ตามปกติ

ไก่ชนภาคใต้ มักจะนอนบนคอน ควรทำคอนสำหรับไก่นอนอย่างน้อย 2 อันเผื่อไว้สำหรับไก่ตัวผู้บางตัวที่ไม่ยอมให้ตัวเมียนอนใกล้บนคอนเดียวกัน ควรใช้คอนกลมเพื่อป้องกันการกดทับจนอกไก่เป็นแผลหรือก้อนเนื้อแข็ง ในกรงมีหลอดไฟให้ความอบอุ่นตลอดเวลา สำหรับแม่ไก่ที่ออกไข่ควรใช้ไฟสว่างวันละ 14 ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นให้ออกไข่ดก เตรียมอาหารสดใหม่และเปลี่ยนน้ำสะอาดให้กินทุกวัน

สำหรับไข่ที่ฟักออกมาเป็นตัวแล้ว อาจให้แม่ไก่เลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติได้ทันที โดยจัดอาหารและน้ำให้ตามสูตรที่เหมาะสม ให้ความอบอุ่น และกั้นคอกด้วยไม้ไผ่อย่างแน่นหนาเวลาที่แม่ไก่พาลูกหากินเพื่อป้องกันแมว หมา และศัตรูอื่นๆ ที่จะมาทำร้ายไก่ การให้อาหารต้องสดใหม่และสะอาด ให้บ่อยๆ 3-4 ครั้งต่อวันเพื่อกระตุ้นให้ลูกไก่กินอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา ดูแลสภาพแวดล้อมใด้ดีให้ลูกไก่แข็งแรงไม่ติดเชื้อง่ายและเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาหารไก่ราคาแพง การปลูกพืชผักผลไม้เป็นวิธีลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านอาหาร มูลไก่ยังเป็นปุ๋ยช่วยให้พืชผักงอกงามเก็บไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางของการเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้เพาะลูกไก่สร้างรายได้แบบเศรษฐกิจพอเพียง