728x90-3

 

            ในปัจจุบันการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ ไก่ชนเงินล้าน ซุ้มและฟาร์มไก่จะให้ความสำคัญกับแม่พันธุ์ไม่แพ้ไก่ชนตัวเก่ง เนื่องจากการเพาะพันธุ์ลูกไก่สายเลือดแชมป์นั้น การคัดแม่พันธุ์ที่ดี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แบบ และต้องมีคุณสมบัติโดยรวมคล้ายกับพ่อพันธุ์ด้วยจึงจะให้ลูกไก่ที่มีคุณสมบัติเป็นไก่เก่ง ถ่ายทอดสายเลือดดีมาได้อย่างเต็มที่ การคัดเลือกไก่ตัวเมียไว้ทำแม่พันธุ์ ตลอดจนการดูแลการผสมพันธุ์และการฟักไข่จะต้องพิถีพิถันไม่แพ้การฝึกซ้อมไก่ชนตัวผู้แม้แต่น้อย

การดูแลสุขภาพแม่ไก่ต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่เหมาะสม มีการถ่ายพยาธิทุกเดือน ก่อนการผสมพันธุ์หรือการฟักไข่ ต้องอาบน้ำกำจัดหมัด ไร เหา เห็บ ทำให้แม่ไก่ไม่เสียสมาธิในระหว่างการกกไข่ จึงฟักไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันลูกไก่ติดหมัด ไร และพยาธิต่างๆ ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำและทำวัคซีนป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดร้ายแรงทุก 3 เดือน การให้อาหารและน้ำสะอาดอย่างพอเหมาะ บำรุงอาหารเสริมอย่างโปรตีน แคลเซียม วิตามินและแร่ธาตุ เช่น เปลือกหอย กระดูกสัตว์ป่น แร่ธาตุ ไวตามินสำเร็จรูป ควรปล่อยให้แม่ไก่เป็นอิสระได้เดินออกกำลังกาย จิกหญ้า พืชผักและสัตว์เล็กๆ กินบ้าง แยกแม่ไก่จากไก่หนุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้แม่ไก่โทรม การผสมพันธุ์ต้องมีอายุเหมาะสมและอยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อให้ได้ผลผลิตดีที่สุด ลูกไก่ที่เกิดจากแม่อายุน้อยเกินไปจะไม่แข็งแรงและไม่เติบโตเท่าที่ควร

โรงเรือนผสมพันธุ์ ไก่ชนเงินล้าน ประกอบไปด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัวและแม่ไก่ประมาณ 5 ตัว แยกคอกไว้เพื่อไม่ให้แม่ไก่จิกตีกัน ซึ่งเสี่ยงจะทำให้ไข่แตกในท้อง มีผลให้แม่ไก่หยุดไข่หลายวันหรือเป็นอันตรายถึงตายได้ ใช้วิธีส่องไข่กับหลอดไฟเลือกไข่สวยสมบูรณ์ประมาณ 8-12 ใบให้แม่ไก่ฟัก ในระหว่างแม่พันธุ์ฟักไข่ควรกางมุ้งป้องกันยุงและกั้นคอกป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ มีอาหารและน้ำกินสมบูรณ์ แม่ไก่จะได้กกไข่ตลอดเวลาไม่ค่อยออกห่างจากไข่ พร้อมกับใช้ใบตะไคร้ ใบยาสูบ หรือใบยูคาลิปตัสมารองรังไข่ โรยหญ้าหรือฟางข้าวทับอีกชั้น เป็นวิธีช่วยกำจัดหมัด ไร เห็บขณะแม่ไก่กกไข่ด้วย

เมื่อแม่ไก่ฟักไข่ไปได้ 7-14 วันควรส่องไข่เป็นระยะเพื่อคัดเลือกไข่ที่สมบูรณ์เท่านั้นให้แม่ไก่ฟัก เมื่อฟักออกเป็นตัวอาจแยกไปเลี้ยงในคอกอนุบาลเพื่อให้แม่ไก่ฟื้นตัวพร้อมผสมพันธุ์และออกไข่รอบใหม่ได้เร็ว แต่ถ้าไม่ต้องการเน้นผลผลิตแต่เน้นคุณภาพ ควรให้แม่ไก่เลี้ยงลูกไปตามธรรมชาติ วิธีนี้จะช่วยให้ลูกไก่สายเลือดไก่ชนพันธุ์ดีมีโอกาสรอดสูงมากขึ้น ในระยะที่แม่ไข่กกลูกไข่ควรให้หัวอาหารอาหารสำเร็จรูปเป็นหลัก หลังจากนั้นแล้วค่อยๆ เติมอาหารธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อลูกไก่อายุประมาณ 2 อาทิตย์ ให้ปล่อยแม่ไก่พาลูกไปหาอาหารกินตามธรรมชาติ ตัดยอดอ่อนหญ้าขนและหาปลวกมาให้ แม่พันธุ์จะแข็งแรงมากและลูกไก่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว