728x90-3

 

ไก่ชนใต้ เป็นไก่ชนพื้นเมือง ที่มีนิสัยการต่อสู้เฉพาะตัวที่โดดเด่น การเลี้ยงเพื่อให้ไก่มีเชิงชนที่ดี นอกจากจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงไก่ชนแล้ว การดูแลที่ดีก็ย่อมเป็นสิ่งสำคัญให้ไก่มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมสำหรับการขึ้นชนในครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

เทคนิคในการดูแลไก่ชนให้มีสุขภาพดี มีดังนี้

  1. การอาหารที่ดี และเหมาะกับช่วงวัยของไก่ ซึ่งอาหารที่ดีจะช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของไก่ ทำให้ไก่มีสุขภาพที่แข็งแรง อาหารไก่ที่ดีคืออาหารที่สมบูรณ์ด้วยธาตุที่ไก่ต้องการ ไม่ควรมีราคาที่สูงเกินไป สะอาด ไม่เน่าเสีย ขึ้นรา หรือเหม็นบูด ควรหาได้ง่ายตามท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้ผู้เลี้ยงมีความสะดวกในการจัดเตรียมให้ไก่ได้กินนั่นเอง โดยธาตุอาหารที่สำคัญในการเสริมความแข็งแรงให้กับไก่ชน ได้แก่ โปรตีน ซึ่งจะมีการให้ไก่กินในสัดส่วนที่ต่างๆกันไปตามแต่ละช่วงวัยของไก่ชน คือไก่แรกเกิดจนมีอายุ 8 อาทิตย์ ในอาหารควรมีโปรตีนที่ 20-25 % เมื่อโตขึ้นในช่วงอายุ 2-4 เดือน โปรตีนควรอยู่ที่ 16-17 % ไก่รุ่นหนุ่มรุ่นสาว อาหารไก่ควรมีโปรตีนอยู่ที่ 15 % แต่หากตั้งการเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ อาหารไก่ควรมีโปรตีนอยู่ที่ 16 % ซึ่งโปรตีนในอาหารไก่นอกจากจะมาในรูปอาหารเม็ดแล้ว ผู้เลี้ยงยังสามารถเสริมเพิ่มด้วยตนเองด้วยพืชตระกูลถั่ว หรือหัวกุ้งบดละเอียดได้
  2. การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เลี้ยงไก่ชน เป็นสิ่งสำคัญมาก หากสถานที่เลี้ยงไก่สกปรก ก็อาจเกิดปรสิต หรือสิ่งที่ให้โทษกับไก่ชนได้ เช่น เห็บ ไร สุ่มขังไก่สามารถเป็นที่อยู่ของไรเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะบริเวณหัวสุ่ม การทำความสะอาดขี้ไก่ควรทำทุกวัน เพราะขี้ไก่ที่ติดใต้อุ้งเท้าไก่ เมื่อแห้งและผ่านไปเป็นเวลานานจะอุ้งเท้าแข็งเป็นไตได้ หรือที่บางคนเรียกว่าหน่อ นั่นเอง หรืออาจจะมีพยาธิที่ติดมากับขี้ไก่ ทำให้ไก่เป็นโรคพยาธิได้ สถานที่เลี้ยงไก่ที่สะอาด ย่อมทำให้ไก่ชนมีสุขภาพที่ดี และแข็งแรง
  3. การอาบน้ำไก่ชน นอกจากจะเป็นการทำความสะอาดเนื้อตัวไก่ให้ปราศจากไร และสิ่งสกปรกแล้ว ยังมีข้อดีคือ ทำให้ไก่เหนื่อยและหอบช้าลง โดยระหว่างการอาบน้ำควรทำการนวดไปตามกล้ามเนื้อไก่เบาๆด้วย ซึ่งนอกจากเพื่อให้ไก่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการฝึกให้ ไก่ชนใต้ มีความเชื่องเพราะได้ใกล้ชิดกับผู้เลี้ยงอีกด้วย และยังเป็นช่วงที่ผู้เลี้ยงจะได้ทำการสอบความสมบูรณ์ของร่างกายไก่ชนได้อีกด้วย